Kontakt

Konateľ spoloťnosti : Peter Maršo
Konateľ : Peter Maršo
Grafické oddelenie : Peter Maršo
Design : Peter Maršo ml.